سال تحصیلی 1399-1398

سیلاب‌‌‌های ابتدای سال ۹۸ زنگ هشداری بوده تا همه ما حتی شهرها و روستاهایی که سابقه سیلاب‌های مخرب و جدی نداشته‌اند نیز باید موضوع سیلاب و آموزش‌های مرتبط با آن را جدی بگیرند؛ چه‌بسا که سیلاب مخرب بعدی در منطقه ما اتفاق بیافتد.

برای به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی در اثر وقوع سیلاب، بایستی با اقدامات صحیح مواجهه با آن آشنا بود:

اقدامات پیش از وقوع سیلاب، اقدامات حین وقوع سیلاب و اقدامات پس از وقوع سیلاب.

برنامه اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب، برنامه‌ای سراسری ویژه مدارس متوسطه دوم خصوصاً در پایه یازدهم تحصیلی است تا دانش‌آموزان، علاوه بر آموزش‌های نظری (تئوریک) که در درس انسان و محیط‌ زیست می‌آموزند، به‌صورت عملی نیز با راهکارهای مواجهه صحیح با سیلاب آشنا شده و مدرسه نیز مجهز به یک برنامه اقدام برای شرایط اضطرار (EOP) شود و در نهایت، تاب‌آوری جامعه افزایش یابد.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :